FC Bayern Youth Cup 2019

รายละเอียดโครงการ

โครงการ FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง สโมสรฟุตบอลบาร์เยิร์น มิวนิค สโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนี ร่วมกับ บริษัทสปอร์ตไทย-บาวาเรียจำกัดและกลุ่มวังขนายในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งในโครงการ FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2018 นี้ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬาฟุตบอล และหาตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าแข่งขันในรายการ FC BAYERN WORLD FINAL YOUTH CUP 2018 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีี

ในโครงการแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกจำนวน 10 รอบจาก 9 สนามทั่วประเทศ ในแต่ละสนาม เยาวชนจะต้องลงทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (National Final) ที่กรุงเทพมหานคร โดยจะมีเยาวชนถูกคัดเลือกสนามละ 10-15 คน รวมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศเป็นจำนวนประมาณ 100-150 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบ National Final ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน ใน วันที่ 17 มีนาคม 2561

ในการคัดเลือกรอบ National Final ทางเราได้รับเกียรติจาก คุณพอล ไบรท์เนอร์ ตำนานนักเตะแห่งวงการฟุตบอลเยอรมัน อดีตนักกีฬาทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกปี 1974 และ Brand Ambassador ของ FC Bayern Munich เป็นผู้มาคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ World Final Youth Cup 2018 ณ สนาม อลิอันซ์ อารีน่า, เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรีย, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมนี, และอินเดีย

วัตถุประสงค์

เพื่อสงเสริมและให้โอกาสเยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะกีฬาฟุตบอลกับทีมโค้ชมืออาชีพจากประเทศเยอรมนีมีทักษะพื้นฐานและรักการเล่นกีฬาฟุตบอล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นเยาวชนเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 14-15 ปี โดยมีวันเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ( 1 January 2002) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 (31 December 2003) เท่านั้นเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างนักกีฬาฟุตบอลชาวไทย สู่การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

รูปแบบการสมัคร

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่ 1

สมัครเป็นทีมๆ ละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตู ขอให้ส่งรายชื่อผู้รักษาประตูแยกต่างหากในแต่ละโรงเรียน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่ส่งเข้าคัดเลือกมีครูฝ่ายพละ, โค้ช หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง

แบบที่ 2

สมัครเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือก (ทางทีมงานจะทำการจัดทีมให้เองในวันคัดเลือก) 

หมายเหตุ
เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนลงสมัคร

ช่องทางรับสมัคร

สมัคร online ได้ที่ www.fcbayernyouthcupthailand.comสมัคร ณ สนามที่จัดทำการคัดเลือก ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-7161790 หรือ 097-192-2421

หลักฐานการสมัคร

ใบยืนยันตอบรับการสมัคร (ในกรณีสมัคร online) หรือ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก FC Bayern Youth Cup Thailand 2018 (สามารถรับได้ที่หน้างาน)เอกสารระบุตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน, สำเนาใบสูติบัตร หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ (ฉบับจริง)รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ

หากมีการตรวจพบภายหลังว่าหลักฐาน และ/หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐาน ประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ถึงแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

วันมาคัดเลือกให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียนมาด้วย

รูปแบบการคัดเลือก

รูปแบบการคัดเลือกจะแบ่งเป็น

1. รอบคัดเลือก (Qualified) ทั่วประเทศ จำนวน 10 ครั้งใน 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมคัดเลือกรอบแรก

ผู้ร่วมคัดเลือกจะลงทำการแข่งขันทีมๆละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตูผลการแข่งขันไม่มีผลต่อการคัดเลือกผู้เล่นในแต่ละทีมจะมีโอกาสได้ลงเล่น 2-3 เกมส์ๆ ละ 10-13 นาที (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมสตาฟโค้ช)ผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ2 ต่อไป จำนวนไม่เกิน 160 คน

กิจกรรมคัดเลือกรอบสอง

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสลงทำการแข่งขันในรอบสองจำนวน 2-3 เกมส์ๆ ละ 10-13 นาทีููผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (National Final) จำนวนไม่เกิน 20 คน ในแต่ละสนาม

การคัดเลือกผู้รักษาประตู

โค้ชผู้รักษาประตู 2 คน จะทำการทดสอบ ผู้สมัคร แยกต่างหากจากผู้เล่นตำแหน่งอื่นโค้ชผู้รักษาประตู เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือก ผู้สมัครเข้าสู่รอบต่อไป

2.การคัดเลือกรอบสุดท้ายของประเทศไทย (National Final) วันที่ 17 มีนาคม 2561
กิจกรรมคัดเลือกรอบแรก

ผู้ผ่านเข้าคัดเลือกรอบสุดท้ายจะถูกแบ่งออกเป็นทีมๆ ละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตููผู้สมัครแต่ละคนจะได้ลงเล่น 2-3 เกมส์ๆ ละ 10-13 นาทีผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ2 ต่อไปจำนวนไม่เกิน 70 คน

กิจกรรมคัดเลือกรอบสอง

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสลงทำการแข่งขันในรอบสองจำนวน 3 เกมส์ๆ ละ 10-15 นาทีผู้เล่นที่มีทักษะดีที่สุด 15 คน ผ่านเข้ารอบ เข้าแค้มป์เก็บตัวที่จังหวัดลำปาง

การคัดเลือกผู้รักษาประตู

โค้ชผู้รักษาประตู 2 คน จะทำการทดสอบ ผู้สมัคร แยกต่างหากจากผู้เล่นตำแหน่งอื่นโค้ชผู้รักษาประตู เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือก ผู้สมัครเข้าสู่รอบต่อไป

หมายเหตุ

ในการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นในทีมชนะเลิศทางทีมโค้ชจะคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากความสามารถและทักษะของนักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบ ในทุกๆ รอบของการทดสอบคำตัดสินของโค้ชและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่ยอมรับการประทวงใดๆทั้งสิ้น

ตารางรับสมัครในรอบคัดเลือก (QUALIFIED)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. โดยมีรายชื่อจังหวัด, สถานที่จัดการแข่งขัน และวันที่จัดการแข่งขัน ดังนี้

ลำดับจังหวัดสถานที่วันที่คัดเลือกวันที่ปิดรับสมัครออนไลน์

กำหนดการในรอบคัดเลือก

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.00 - 14.00 น. ลงทีมทำการแข่งขัน 7 ต่อ 7 รอบแรก

14.00 - 14.30 น. ประเมินผลและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 140 คนสุดท้าย

15.00 - 18.00 น. ลงทีมทำการแข่งขัน 7 ต่อ 7 รอบสอง

18.00 - 18.30 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อไปร่วมทดสอบ ในรอบสุดท้ายของประเทศไทย จำนวน 10 - 15 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 10 มีนาคม 2561รอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2561 - วันที่ 10 มีนาคม 2561รอบสุดท้าย (National Final) วันที่ 17 มีนาคม 2561แค้มป์ เก็บตัว วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 เพื่อ คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะดีที่สุดจำนวน 10 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ฟุตบอลรายการ FC Bayern Youth Cup 2018 ที่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า, เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีเดินทางไปฝึกซ้อมและทำการแข่งขันที่ประเทศเยอรมนี วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เยาวชนไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อยวงการฟุตบอลไทยมีโอกาสสร้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสู่การแข่งขันระดับโลก

สมัครเข้าร่วมโครงการ
เมื่อคลิก "สมัครเข้าร่วมโครงการ" ถือว่าคุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขโครงการเรียบร้อยแล้ว
FC Bayern Youth Cup 2019
สมัครเข้าร่วมโครงการ