บ่มเพาะทักษะการเล่นฟุตบอล
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นทีม

สมัครคอร์สเรียน

About 12 Level Kurs

12 Level Kurs เป็นการนำหลักการและวิธีการฝึกฟุตบอลของสโมสร บาเยิร์น มิวนิค ประเทศเยอรมนี พัฒนาโดยโค้ชระดับ UEFA A-License ร่วมกับ Head Coach ของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ประกอบด้วยระดับการฝึก 12 ระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง มัธยมศึกษา  เพื่อความเหมาะสมสำหรับเยาวชนตั้งแต่ 7 - 18 ปี มีรูปแบบการฝึกซ้อมที่ง่ายต่อการเข้าใจ มุ่งเน้นในการปลูกฝังความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการเตรียมตัวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป  

สำหรับเยาวชนอายุ
7 - 12 ปี
รับรองมาตรฐานโดย
FC Bayern Munich
โรงเรียนที่เข้าร่วม
3,000 แห่ง

Free Program

หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรฟุตบอลพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาจากหน่วยงานราชการในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันการพลศึกษา เพื่อเริ่มต้นปูพื้นฐานการเล่นฟุตบอลและแนวคิดการเล่นเป็นระบบและการเล่นแบบทีม

สถาบันที่เข้าร่วม

กว่า 30,000 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการฯ กระทรวงมหาไทย และ สถาบันการพลศึกษา ทั่วประเทศ

Coaching Education

FC Bayern 12 Level Kurs Coaching Education หลักสูตรเพื่อเพิ่มเติมและพัฒนาทักษะ ให้แก่ครูพลศึกษาและผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตรสอนโค้ชจากสโมสร บาเยิร์น มิวนิค

Coach in FC Bayern Way

หลักการของการฝึกซ้อม ช้าไปเร็ว ง่ายไปยาก พื้นฐานไปซับซ้อน

สถาบันที่เข้าร่วม

  1. ปรับมุมมองการสอน โดยเน้นสถานการณ์จริงในการแข่งขัน
  2. ฝึกจริงสอนจริงในสนาม วางแผนการฝึก และแก้ไขข้อผิดพลาดจากการฝึกสอ
  3. ออกแบบรายละเอียดในการฝึกสอน
  4. เน้นเป้าหมายของการฝึกสอนอย่างชัดเจน

ระดับชั้น

  1. STB Coaching Education
  2. FCB Coaching Level Junior
  3. FCB Coaching Level Pro
  4. FCB Coaching Level Elite

Contact Us

facebook.com/12LevelkursTH
Visit Facebook Page
LineID : 12LevelKursTH
Add Friend