ครบถ้วนทุกการเรียนรู้
ก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

About STB Academy

การเรียนรู้แบบองค์รวม ทั้งด้านกีฬาและการใช้ชีวิต เป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมเด็กให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพระดับโลก สโมสร FCB Academy เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุ 11 - 18 ปี เข้ามาพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านและมุ่งหน้าสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างยั่งยืน ทดสอบ

สำหรับเยาวชนอายุ
17+ ปี
รับรองมาตรฐานโดย
FC Bayern Munich
มุ่งหน้าสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ
อย่างยั่งยืน

Coach Profile

Dennis Amato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin placerat, turpis a luctus ullamcorper, enim eros semper leo, vel tincidunt felis justo at sapien. Quisque congue risus nec venenatis rutrum. Curabitur sit amet felis arcu.

Ronald Boretti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin placerat, turpis a luctus ullamcorper, enim eros semper leo, vel tincidunt felis justo at sapien. Quisque congue risus nec venenatis rutrum. Curabitur sit amet felis arcu.

Marco Göckel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin placerat, turpis a luctus ullamcorper, enim eros semper leo, vel tincidunt felis justo at sapien. Quisque congue risus nec venenatis rutrum. Curabitur sit amet felis arcu.

Academy TUTORIAL

see All